Selamat Hari Raya ‘Idil Adha 1439

Saya mengambil kesempatan pada saat ini mengucapkan kepada sekalian muslimin dan muslimat;

“Selamat Hari Raya Haji/Korban.”

Semoga sekalian yang mengerjakan ibadah haji pada tahun ini mendapat Haji Mabrur. Amin.  Begitu juga bagi mereka yang mengerjakan ibadah korban dan aqiqah semoga ianya diterima Allah s.w.t..

Selamat Hari Raya ‘Idil Adha 1437

Keadaan semasa di Mina dekat Jamrah dan kelihatan di belakang Masjid Khif

Keadaan semasa di Mina dekat Jamrah dan kelihatan di belakang Masjid Khif

Saya ucapkan kepada sekalian muslimin dan muslimat, “Selamat Hari Raya ‘Idil Adha.”

Dua ucapan yang lain yang biasa juga kita gunakan ialah “Selamat Hari Raya Haji” dan “Selamat Hari Raya Korban.”  Ini kerana ibadah Haji dan Korban yang dilaksanakan ketika ini.

Singkatan dari pelajaran yang boleh didapati dari sejarah perayaan ini ialah kalau kita dengan iklas melakukan ibadah/perintah Allah Ta’ala walaupun berat, pasti akan diberi jalan keluar serta mendapat RahmatNya, Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa Maha Mengasihani dan sangat Maha Mengasihani.

Semoga ibadah-ibadah Haji dan Korban yang dilakukan diterima Allah Subhanahu Wa Ta’ala.  Amin, ya Rabbal ‘Alamin.

Selamat Hari Raya ‘Idil Adha 1435

Jabbal Nur

Jabbal Nur, di puncaknya pada bahagian belakang, sebelah kiri, terletaknya Gua Hira

Saya ucapkan kepada sekalian muslimin dan muslimat, “Selamat Hari Raya ‘Idil Adha.”  Kepada sekalian mereka-mereka yang sedang mergerjakan ibadah haji pada tahun ini, saya doakan semoga mereka mendapat haji yang mabrur.  Bagi mereka-mereka yang menjalan ibadah korban, saya doakan agar korbannya di terima Allah Subhanahu Wata’ala.  Amin.

Gua Hira, tempat Nabi Muhammad s.a.w. pertama kali meneria wahyu

Gua Hira, tempat Nabi Muhammad s.a.w. pertama kali menerima wahyu iaitu Surah Al ‘Alaq

Wabillahi taufik wal hidayah, assalamu ‘alaikum warahmatullahi ta’ala wabarakahtuh.